O betonie bez tajemnic

Odrobina chemii: wiązanie betonu

Beton to najpowszechniejszy materiał budowlany stosowany we współczesnym budownictwie. Powstaje z połączenia spoiwa czyli cementu, wypełniacza (kruszywa) oraz wody. Dodatkowo, beton może zawierać domieszki, które nadadzą mu pożądane cechy.

Beton to kompozyt, z którego wykonuje się elementy nośne budynku takie jak: fundamenty, schody i stropy. To sprawia, że musi być on odporny na duże obciążenia. Jego najważniejszą cechą jest wytrzymałość, ale o jakości betonu decyduje również jego trwałość, czyli odporność na czynniki takie jak: promienie słoneczne, mróz i uderzenia.

Beton zwykły, czyli ten, który stosuje się do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych oraz żelbetowych, powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Do jej przygotowania używa się spoiwa czyli cementu, kruszywa, wody i ewentualnych dodatków (do 20% w stosunku do masy spoiwa) oraz domieszek (do 5% w stosunku do masy spoiwa).

 

Jakie kruszywo?

Kruszywo, które zastosujemy do stworzenia betonu, może być naturalne (żwir), drobne (piasek o frakcjach do 2 mm) lub sztuczne (keramzyt). Stanowi ono 70% całej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie się cech mieszanki betonowej, a w dalszej kolejności betonu stwardniałego. Powinno ono być mrozoodporne i mieć odpowiednią wilgotność i nasiąkliwość.

Zastosowane dodatki i domieszki wpływają na poprawę jakości mieszanek betonowych i betonów – zwiększają urabialność, mrozoodporność oraz wodoszczelność, opóźniają proces wiązania. Najczęściej stosowaną domieszką jest wapno, które poprawia urabialność betonu.

Do wiązania betonu nie wolno stosować wody morskiej, mineralnej i zanieczyszczonej np. ściekowej. Najlepszym rozwiązaniem jest woda wodociągowa, którą można stosować bez wykonywania jakichkolwiek badań.

 

Proporcje

Aby otrzymać beton o określonej wytrzymałości, skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie badań laboratoryjnych oraz obliczeń, czyli receptury betonu. W taki sam sposób decydujemy również o jego odporności na działanie czynników zewnętrznych, czyli np. o wodoszczelności, odpowiedniej ścieralności, kwasoodporności, a także izolacyjności cieplnej.

Warto pamiętać, że rodzaj i jakość składników, których użyjemy do produkcji mieszanki oraz ich wzajemne proporcje, mają ogromny wpływ na jakość betonu. Zazwyczaj, podczas ustalania składu mieszanki betonowej, korzysta się z gotowych tablic oraz norm i na ich podstawie określa się recepturę roboczą 1m3 mieszanki.

 

Jak długo trwa wysychanie betonowej wylewki?

Minimalny czas wysychania betonowej wylewki wynosi jeden tydzień na 1 cm warstwy betonu, do 4 cm włącznie. Na każdy centymetr powyżej 4 cm należy przewidzieć dwa razy więcej czasu. Oznacza to, że minimalny czas schnięcia wylewki o grubości 6 cm wynosi 8 tygodni. W przypadku wylewek, których grubość przekracza 6 cm, należy przewidzieć 4 tygodnie na wyschnięcie każdego dodatkowego centymetra betonu.

Warto pamiętać, że świeży beton należy chronić przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

Napisz komentarz