O betonie bez tajemnic

Instalacje a pozwolenie na budowę

Przed rozpoczęciem budowy jakiegokolwiek budynku niezbędne jest wypełnienie wszelkich koniecznych formalności. Jedną z ważniejszych czynności jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to dokument urzędowy uzyskiwany w procesie administracyjnym, który jak sama nazwa wskazuje, pozwala inwestorowi rozpocząć i prowadzić roboty budowlane.


Jednak wykopanie fundamentu, postawienie ścian, zbudowanie dachu, wylanie posadzek oraz budowa stropów to nie jedyne prace, które odbywają się na każdej budowie. Konieczny jest również montaż wszystkich instalacji, które są niezbędnym elementem każdej inwestycji budowlanej, wpływającym na komfort korzystania z budynku.

W dniu 28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym z dnia 20 lutego 2015 roku, która ma bezpośredni związek z instalacjami oraz koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Nowe przepisy rodzą wiele pytań, inwestorzy często zastanawiają się jak je interpretować, dlatego postaramy się w przejrzysty sposób wyjaśnić wszelkie najważniejsze kwestie poruszane w znowelizowanej ustawie.

 

Co się zmieniło?

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez znowelizowaną ustawę jest dodanie obiektów, które nie wymagają formalnego pozwolenia na budowę, a nawet zgłoszenia robót budowlanych. Wśród nich znalazły się również instalacje. Zgodnie Art. 29. 1. Prawa Budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa następujących instalacji:

  • elektroenergetycznej,
  • wodociągowej,
  • kanalizacyjnej,
  • cieplnej,
  • telekomunikacyjnej

 

Jak to zdefiniować?

Do poprawnego interpretowania obecnego przepisu niezbędne jest rozróżnienie definicji instalacji oraz sieci.

Instalacja jest to zespół urządzeń oraz komponentów służących do przesyłania mediów, które są zlokalizowane nie tylko w wewnątrz obiektu, ale również na zewnątrz. Do instalacji należy zaliczyć wszelkie odcinki infrastruktury przesyłowej pomiędzy budynkiem a przyłączem.

Sieć jest to natomiast infrastruktura techniczna, która doprowadza poszczególne media do przyłącza. Jest to istotne, ponieważ w odróżnieniu od instalacji sieć objęta jest obowiązkiem zgłoszenia robót budowlanych.

Celem wprowadzonej w życie omawianej wyżej regulacji prawnej jest uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych. Obecnie organy administracyjne nie mogą zmusić inwestora do przedstawienia projektu budowlanego z wyszczególnionymi instalacjami, jednak nie oznacza to, że nie mogą one się tam znaleźć. W naszej opinii instalacje znajdujące się wewnątrz budynku stanowią jego integralną część, dlatego warto je uwzględnić już na etapie projektu budowlanego.

 

Zbagatelizowanie tej kwestii może prowadzić do wielu istotnych problemów. Często zdarzają się sytuacje, w których po uzyskaniu pozwolenia na budowę, późniejsze wdrożenie instalacji powoduje diametralne odstępstwa od projektu.

Napisz komentarz