O betonie bez tajemnic

Skład chemiczny betonu

Beton to materiał konstrukcyjny, który jest powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Znajduje on zastosowanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, ponieważ charakteryzuje się takim właściwościami jak trwałość, wytrzymałość na uderzenia oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych.

To z niego tworzy się wylewkę betonową na podłodze, jak również znajduje on zastosowanie podczas budowy stropów, schodów oraz kotwienia słupków ogrodzeniowych. Obecnie beton zyskuje coraz większą popularność w zakresie aranżacji wnętrz.

 

Składniki mieszanki betonowej

Podstawowymi składnikami wchodzącymi w skład mieszanki betonowej jest cement, kruszywo, woda oraz specjalne domieszki, które maja za zadanie uwydatnić istotne właściwości betonu. Proces jego mieszania z pozoru wydaje się bardzo prostym zadaniem, jednak w rzeczywistości wymaga ogromnego doświadczenia oraz wprawy.

Niezbędna jest wiedza na temat optymalnej jakości surowców oraz proporcjach ich mieszania. Jakiekolwiek błędy lub zaniechania na tym etapie mogą prowadzić do późniejszego pękania elementów konstrukcyjnych, kruszenia ścian, bądź zapadania się fundamentów.

Obecnie technologie związane z produkcją betonu dynamicznie się rozwijają. Pojawiają się zupełnie nowe mieszanki charakteryzujące się specyficznymi właściwościami, które powstają w wyniku określonych reakcji chemicznych. W tym przypadku, osoby pracujące dla firm specjalizujących się w produkcji betonu, muszą dysponować perfekcyjną wiedzą na temat składu chemicznego betonu, który jest znacznie bardziej skomplikowany od omawianego wcześniej składu surowcowego.

 

 

Skład chemiczny betonu uwzględnia następujące mikroskładniki:

  • CaO
  • SiO2
  • AI2O3
  • Fe2O3
  • SO3
  • CI
  • CO2

 

 

Precyzyjne badania dotyczące składu chemicznego określonych mieszanek betonu wykonuje się w specjalistycznych laboratoriach chemii budowlanej.

Jedną z najpowszechniejszych metod pomiarowych, która umożliwia określenie składu ilościowego pierwiastków chemicznych występujących w mieszance betonowej jest spektrometria atomowa, w ramach której najczęściej stosuje się fluorescencyjną spektroskopię rentgenowską. Pozwala ona w precyzyjny sposób wykonać analizę ilościową oraz jakościową pierwiastków występujących w materiałach budowlanych sklasyfikowanych na podstawie certyfikowanych wzorców.

Skład chemiczny betonu można zbadać również poprzez wykorzystanie skaningowych mikroskopów elektronowych, które są sprzężone z automatycznym systemem do mikroanalizy pierwiastków. Jest to bardzo nowoczesna metoda, która niestety wiąże wysokimi kosztami realizacji.

 

Dzięki wymienionym wyżej analizom chemicznym możliwe jest nadzorowanie całego procesu produkcji betonu oraz stworzenie mieszanki o ściśle , która będzie niezawodna w określonych warunkach eksploatacyjnych.

Napisz komentarz