Dariusz Lipka: 601 513 761

Ireneusz Jura: 601 556 380

Zapytania: info@julispec.pl

Kontakt


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JULI-SPEC s.c.
Ireneusz Jura, Dariusz Lipka

ul. Budowlanych 44 | 45-123 Opole

NIP: 7540271083

Nr rachunku bankowego: BGŻ S.A. o/Opole
32 2030 0045 1110 0000 0041 5950

Telefon: 77 442 82 81
Fax. 77 442 82 80
e-mail: info@juli-spec.pl


Dariusz Lipka

budownictwo, cięcie, wiercenie
Tel. + 48 601 513 761
e-mail: specopole@onet.eu


Ireneusz Jura
instalacje elektryczne
Tel. + 48 601 556 380
e-mail: irekjura@o2.pl

Partnerzy: