O betonie bez tajemnic

Ochrona betonu przed mrozem

Prowadzenie robót betonowych w warunkach obniżonych temperatur cyklicznie staje się problemem, powracającym wraz z nadejściem jesiennych chłodów. Gdy przychodzą pierwsze mrozy, okazuje się, że problem jest naprawdę poważny. Niewielu inwestorów czy wykonawców o odpowiedniej porze przygotowuje się do nadejścia przymrozków, a gdy temperatura spada poniżej zera okazuje się, że nie są dostatecznie dobrze przygotowani. Co i w jaki sposób zrobić, aby oszczędzić sobie stresów, gdy nadejdzie zima? 

 

Zabezpiecz świeżą mieszankę!

Wybierając rozwiązania niekoniecznie najlepsze w danych uwarunkowaniach budowy — ani pod względem technicznym, ani pod względem ekonomicznym. Zaniedbania natomiast mogą doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej. Napięty grafik oraz krótkie terminy budowy nierzadko wymuszają na wykonawcach prowadzenie robót budowlanych, nie zważając na panujące warunki pogodowe. Przy wykonywaniu prac z użyciem betonu w ujemnych temperaturach, istotne znaczenie ma zawsze odpowiednie zabezpieczenie świeżej mieszanki betonowej przed zamarznięciem. Dzięki temu reakcje chemiczne, zachodzące między cementem a wodą, mające decydujący wpływ na wytrzymałość betonu, będą miały możliwość przebiegać bez problemów.

 

grupabwb.pl

grupabwb.pl

 

Zima najgorszym czasem na betonowanie

Przyjęło się, że najgorszym czasem do zamarznięcia jest dojrzewanie betonu — od chwili określanej jako początek wiązania, aż do momentu, kiedy osiągnie on wytrzymałość krytyczną. Jest to dlatego najgorszy czas, gdyż zrywane są wówczas pierwsze, najważniejsze więzy krystaliczne świeżo budowanej struktury hydratyzującego cementu. Zniszczenie ich może spowodować nieodwracalne, z pewnością negatywne skutki dla wytrzymałości betonu na ściskanie. Przed rozpoczęciem procesu wiązanie nie następuje destrukcja struktury, ponieważ ta nie zaczęła się jeszcze budować. Woda po zamarznięciu powiększa swoją objętość i rozpulchnia strukturę mieszanki betonowej. Kiedy staje się już ciałem stałym, w zasadzie wyhamowuje procesy hydratacji. Po rozmrożeniu reakcje przyspieszają i przebiegają już normalnym torem. Nie można jednak oczekiwać, że zamrożenie w ogóle nie zaszkodzi betonowi. Rozpulchnienie mieszanki w znacznej mierze jest nieodwracalne. Dlatego też musi skutkować zmniejszeniem wytrzymałości na ściskanie. Z kolei znaczącemu pogorszeniu ulegają parametry betonu, ważne ze względu na jego trwałość, czyli nasiąkliwość, wodoszczelność czy mrozoodporność.

 

Kilka prostych zasad

Jeśli nie masz innej możliwości i musisz betonować zimą, pamiętaj o kilku wskazówkach:

  • do wytworzenia mieszanki betonowej najlepiej używać cementu wysokokalorycznego (z literką R przy oznaczeniu klasy) lub zamówić beton o klasę wyższy niż przewidziany w projekcie,
  • lepiej będzie wyrabiać beton gęstszy, o mniejszej zawartości wody zarobowej,
  • dobrze jest podgrzać składniki betonu,
  • nie należy stosować oblodzonych szalunków i prętów zbrojeniowych,
  • szalunek warto wysmarować od wewnątrz środkiem antyadhezyjnym.

 

Napisz komentarz