O betonie bez tajemnic

Beton – jak się go otrzymuje?

O sposobach otrzymywania betonu uczą się przede wszystkim studenci politechnik, zwłaszcza ci, którzy wybrali kierunek budownictwo. Dziś spróbujemy jednak w prostych słowach wytłumaczyć sposób powstawania betonu. Jak się go otrzymuje?

 

Jak otrzymuje się beton?

Beton jest materiałem budowlanym, który powstaje na bazie kilku składników:

 • kruszywa,
 • piasku,
 • cementu,
 • wody,
 • domieszek chemicznych i innych dodatków.

 

To, jakiej jakości będzie beton i jak kształtować się będą jego parametry, w dużej mierze zależne jest od recepty, którą zastosowano podczas jego tworzenia oraz od tego, do czego ma być używany. Beton w najzwyklejszej postaci powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Z czego się ona składa? To przede wszystkim spoiwo cementu, kruszywo, woda i ewentualne dodatki (do 20% w stosunku do masy spoiwa) oraz domieszki (do 5% w stosunku do masy spoiwa).

 

panoramafirm.pl

panoramafirm.pl

 

Z czego składa się beton?

Cement jest spoiwem mineralnym, posiadającym właściwości hydrauliczne. Po zmieszaniu z wodą wiąże się ono i twardnieje. Zachowuje przy tym odpowiednie wytrzymałości mechaniczne i twardość. W produkcji betonu stosowane są między innymi:

 • cementy portlandzkie CEM I, CEM II,
 • cementy hutnicze CEM III,
 • cementy specjalne.

 

Kruszywo jest ważnym składnikiem, który stanowi około 65-80% całkowitej objętości betonu. Ma znaczący wpływ na właściwości mieszanki betonowej i twardego już betonu — wpływa na jego trwałość, estetykę i właściwości mechaniczne. Podczas produkcji betonu wykorzystywane są:

 • naturalne kruszywo otaczakowe — powstaje na skutek naturalnych procesów, na przykład wietrzenia skał czy erozyjnego działania wody,
 • kruszywo łamane — wytwarzane jest poprzez mechaniczne kruszenie skał,
 • kruszywo sztuczne.

 

Woda to podstawowy składnik, który zapewnia prawidłowy proces hydratacji cementu. Do produkcji betonu najczęściej używana jest „czysta” woda — taka, która pochodzi z sieci wodociągowej. Można również korzystać z wody z recyklingu, pod warunkiem, że spełnia ona odpowiednie parametry. Do produkcji betonu nie można również używać wody morskiej (ze względu na jej zasolenie), wody mineralnej i zanieczyszczonej. Za to bez wykonywania badań stosowana może być woda wodociągowa.

 

 

Napisz komentarz