W akcji

Co znaleźliśmy w kościele katedralnym Świętego Krzyża w Opolu?

Bardzo lubimy przedstawiać Wam relacje z naszych prac. Na dziś przygotowaliśmy coś wyjątkowego – odwiert w kaplicy w kościele katedralnym św. Krzyża w Opolu. Przeczytajcie, co się działo!


 

Na czym polegała nasza praca?

Zaraz po długim weekendzie sierpniowym, 16.08.2016 r. wykonaliśmy odwiert w szesnastowiecznej kaplicy św. Jadwigi w kościele katedralnym św. Krzyża w Opolu. Wywiercony przez nas otwór o średnicy 10 cm i długości 51 cm wiódł przez posadzkę, przebijając również sklepienie krypty, która znajdowała się pod kaplicą. Grobowiec wykryto już wcześniej, w czasie badań georadarowych, które wykonano w katedrze. Zarządca świątyni i służby konserwatorskie prosiły, aby ocenić wiek krypty, ilość i kondycję znajdujących się w niej pochówków i stan toksyczności powietrza w krypcie. Poproszeni zostaliśmy też o zlokalizowanie wejścia do krypty, oszacowanie ceny i czasu jej możliwego opróżnienia w ramach badań archeologicznych i ekshumacji. Mieliśmy również wycenić koszta konserwacji murów. Przez wspomniany otwór do wnętrza krypty zostało wprowadzone oświetlenie oraz kamera. Posłużył on również do pobrania również próbki do badań laboratoryjnych.


 

julispec.pl

julispec.pl


 

Co wykazała prospekcja?

Prospekcja pozwoliła ustalić, że krypta pochodzi z XIX w. Od zachodu szerokim przejściem łączy się z mniejszą kryptą, która mieści się pod sąsiednią kaplicą św. Anny z XV wieku. Grobowiec ma sklepienie, w którym, od strony północnej znajduje się otwór, przy którym zgromadzone zostały bez porządku kości oraz czaszki. Zostały tam wrzucone przez mały otwór. Prawdopodobnie są to ekshumowane szczątki, pochodzące z grobów, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni. Usunięto je w czasie dawnych prac budowlanych, a później złożono w krypcie. Prawdopodobnie pochodzą one od przynajmniej 40 osób. Poza tym na dnie krypty znaleziono również minimum 7 szkieletów w porządku anatomicznym. Wiemy, że pochówki tych osób miały miejsce w krypcie, a jedynie trumny całkiem się rozłożyły.


 

julispec.pl

julispec.pl


 

Co dalej?

Po zakończonej prospekcji fragmentem rdzenia pozyskanego z odwiertu szczelnie zaczopowaliśmy otwór. Dzięki temu zmiany zewnętrzne w posadzce kaplicy są niemal niezauważalne, a jednocześnie można bez trudu ponownie odblokować otwór i wykonać dodatkowe badania lub pomiary.


 

Jeśli poszukujesz firmy, która zajmuje się podobnymi pracami i która będzie potrafiła wywiercić wszelkiego rodzaju otwory lub zajmie się cięciem posadzki, zadzwoń pod numer 601 513 761 lub 601 556 380. Szczegóły znaleźć można na naszej stronie www.julispec.pl.

Napisz komentarz