Pstryk!

Instalacje elektryczne, czyli właściwie co?

Hasło „instalacje elektryczne” słyszymy dość często, zwłaszcza w kontekście remontów i prac budowlanych. Niewiele osób wie jednak, na czym dokładnie są. Postaramy się dziś wyjaśnić, co kryje się za tą definicją.

 

Czym jest instalacja elektryczna?

Instalacją elektryczną nazywamy część sieci niskiego napięcia, która stanowi układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym. Ma początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu, a koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych odbiornikach energii elektrycznej. Instalacja elektryczna dostarcza energię elektryczną lub sygnały elektryczne do odbiorników. Mamy z nią do czynienia w każdym domu, sklepie, szkole, firmie — wszędzie tam, gdzie mamy prąd.

 

Podział na obwody

Instalację elektryczną dzieli się na obwody doprowadzające prąd do grup gniazd wtycz­kowych, punktów oświetleniowych oraz do pojedynczych urządzeń, wymagających oddzielnego zasilania. W tym ostatnim wypadku są to zwykle urządzenia o dużej mocy, np. pralka, kocioł centralnego ogrzewania, elektryczny podgrzewacz wody, pompy itp. Przepisy określają, że w jednym obwo­dzie nie może znaleźć się więcej niż dziesięć gniazd wtyczkowych lub dwadzieścia punktów świetlnych.

 

weisgram.at

weisgram.at

 

Instalacja w domu

Każdy obwód elektryczny musi być oddzielnie zabezpieczony na wypadek zwarcia lub przeciążenia. Instalację elektryczną w domu jednorodzinnym należy wykonywać z odpowiednim zapasem, na przy­kład w wybranych pomiesz­czeniach układa się specjalnie dodatkowe rurki instalacyjne, do których w razie potrzeby będzie można wciągnąć kable. Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym złożona jest z układu zasilania niskiego napięcia, który obejmuje:

  • przyłącze i złącze kablowe,
  • instalację odbiorczą,
  • piony i linie zasilające,
  • tablicę rozdzielczą,
  • odpowiednią liczbę obwodów.

Instalacja ta nie obejmuje jedynie przewodów i kabli elektroenergetycznych, lecz także urządzenia zabezpieczające i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe wraz z ich obudowami i konstrukcjami wsporczymi. Do instalacji elektrycznej zalicza się również rezerwowe źródła energii elektrycznej, czyli baterie akumulatorowe, urządzenia bezprzerwowego zasilania i zespoły prądotwórcze, łącznie z instalacjami przynależnymi do tych urządzeń.

 

Napisz komentarz